Potřebujete odborníka v oboru střešních hydroizolačních folií, povrchových úprav nebo výškových prací?

Hydroizolace spodních staveb

Izolace základů fóliemi je určena pro oboustranně zabudované, zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky u staveb izolující proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu.
Izolace základů fóliemi se používá pro vytváření izolačních plášťů všech typů spodních částí staveb obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Hydroizolace spodních staveb